آخرین به روز رسانی : شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ساعت ۴:۵۵
                                                            
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳جام جهانی روسیه 2018

تاریخ : ۲۴ تیر ۱۳۹۷
1,097 views

دانلود جام جهانی روسیه 2018

جام جهانی 2018 روسیه

 

مراسم افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه اضافه شد.

بازی روسیه عربستان اضافه شد.
بازی مصر اروگوئه اضافه شد.
بازی ایران مراکش اضافه شد.
بازی اسپانیا پرتغال اضافه شد.
بازی فرانسه استرالیا اضافه شد.
بازی آرژانتین ایسلند اضافه شد.
بازی پرو دانمارک اضافه شد.
بازی کرواسی نیجریه اضافه شد.
بازی کاستاریکا صربستان اضافه شد.
بازی آلمان مکزیک اضافه شد.
بازی برزیل سوئیس اضافه شد.
بازی سوئد کره جنوبی اضافه شد.
بازی بلژیک پاناما اضافه شد.
بازی انگلیس تونس اضافه شد.
بازی لهستان سنگال اضافه شد.

بازی کلمبیا ژاپن اضافه شد.
بازی روسیه مصر اضافه شد.
بازی پرتغال مراکش اضافه شد.
بازی اروگوئه عربستان اضافه شد.
بازی ایران اسپانیا اضافه شد.
بازی فرانسه پرو اضافه شد.
بازی استرالیا دانمارک اضافه شد.
بازی آرژانتین کرواسی اضافه شد.
بازی برزیل کاستاریکا اضافه شد.
بازی ایسلند نیجریه اضافه شد.
بازی سوئیس صربستان اضافه شد.
بازی بلژیک تونس اضافه شد.
بازی کره جنوبی مکزیک اضافه شد.
بازی آلمان سوئد اضافه شد.
بازی انگلیس پاناما اضافه شد.
بازی ژاپن سنگال اضافه شد.
بازی لهستان کلمبیا اضافه شد.
بازی اروگوئه روسیه اضافه شد.
بازی عربستان مصر اضافه شد.
بازی ایران پرتغال اضافه شد.
بازی مراکش اسپانیا اضافه شد.
بازی دانمارک فرانسه اضافه شد.
بازی استرالیا پرو اضافه شد.
بازی آرژانتین نیجریه اضافه شد.
بازی کرواسی ایسلند اضافه شد.
بازی کره جنوبی آلمان اضافه شد.
بازی مکزیک سوئد اضافه شد.
بازی صربستان برزیل اضافه شد.
بازی سوئیس کاستاریکا اضافه شد.
بازی انگلیس بلژیک اضافه شد.
بازی پاناما تونس اضافه شد.
بازی ژاپن لهستان اضافه شد.
بازی کلمبیا سنگال اضافه شد.
[ یک هشتم نهایی ]
بازی فرانسه آرژانتین اضافه شد.
بازی اروگوئه پرتقال اضافه شد.
بازی اسپانیا روسیه اضافه شد.
بازی کرواسی دانمارک اضافه شد.
بازی برزیل مکزیک اضافه شد.
بازی بلژیک ژاپن اضافه شد.
بازی سوئد سوئیس اضافه شد.
بازی کلمبیا انگلیس اضافه شد.
[ یک چهارم نهایی ]
بازی اروگوئه فرانسه اضافه شد.
بازی برزیل بلژیک اضافه شد.
بازی سوئد انگلیس اضافه شد.
بازی کرواسی روسیه اضافه شد.
[ نیمه نهایی ]
بازی فرانسه بلژیک اضافه شد.
بازی کرواسی انگلستان اضافه شد.
[ رده بندی ]
بازی بلژیک انگلستان اضافه شد.
[ فینال ]
بازی فرانسه کرواسی اضافه شد.

 

 

گروه بندی تیم های جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است :


گروه A : روسیه، عربستان، مصر، اروگوئه
گروه B : پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران
گروه C : فرانسه، استرالیا، پرو، دانمارک
گروه D : آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه
گروه E : برزیل، سوئیس، کاستاریکا، صربستان
گروه F : آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی
گروه G : بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس
گروه H : لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

 

دانلود مراسم افتتاحیه جام جهانی روسیه 2018 با کیفیت 720p

 

 

زمان مسابقات و لیست بازی های جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است :
 


۲۴ خرداد [14 June]
بازی شماره 1 گروه A : روسیه – عربستان (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۵ خرداد [15 June]
بازی شماره 2 گروه A : مصر – اروگوئه (ورزشگاه اکاترینبورگ) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 3 گروه B : ایران – مراکش (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 4 گروه B : اسپانیا – پرتغال (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۶ خرداد [16 June]
بازی شماره 5 گروه C : فرانسه – استرالیا (ورزشگاه کازان) (ساعت ۱۴:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 6 گروه D : آرژانتین – ایسلند (ورزشگاه اسپارتاک) (ساعت ۱۷:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 7 گروه C : پرو – دانمارک (ورزشگاه سارانسک) (ساعت ۲۰:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 8 گروه D : کرواسی – نیجریه (ورزشگاه کالینینگراد) (ساعت ۲۳:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۷ خرداد [17 June]
بازی شماره 9 گروه E : کاستاریکا – صربستان (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 10 گروه F : آلمان – مکزیک (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 11 گروه E : برزیل – سوئیس (ورزشگاه روستوف) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۸ خرداد [18 June]
بازی شماره 12 گروه F : سوئد – کره جنوبی (ورزشگاه نیژنی نووگورود) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 13 گروه G : بلژیک – پاناما (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 14 گروه G : انگلیس – تونس (ورزشگاه وولگوگارد) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۹ خرداد [19 June]
بازی شماره 15 گروه H : لهستان – سنگال (ورزشگاه اسپارتاک) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 16 گروه H : کلمبیا – ژاپن (ورزشگاه سارانسک) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 17 گروه A : روسیه – مصر (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۳۰ خرداد [20 June]
بازی شماره 18 گروه B : پرتغال – مراکش (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 19 گروه A : اروگوئه – عربستان (ورزشگاه روستوف) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 20 گروه B : ایران – اسپانیا (ورزشگاه کازان) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۳۱ خرداد [21 June]
بازی شماره 21 گروه C : فرانسه – پرو (ورزشگاه اکاترینبورگ) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 22 گروه C : استرالیا – دانمارک (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 23 گروه D : آرژانتین – کرواسی (ورزشگاه نیژنی نووگورود) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۱ تیر [22 June]
بازی شماره 24 گروه E : برزیل – کاستاریکا (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 25 گروه D : ایسلند – نیجریه (ورزشگاه وولگوگارد) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 26 گروه E : سوئیس – صربستان (ورزشگاه کالینینگراد) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲ تیر [23 June]
بازی شماره 27 گروه G : بلژیک – تونس (ورزشگاه اسپارتاک) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 28 گروه F : کره جنوبی – مکزیک (ورزشگاه روستوف) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 29 گروه F : آلمان – سوئد (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۳ تیر [24 June]
بازی شماره 30 گروه G : انگلیس – پاناما (ورزشگاه نیژنی نووگورود) (ساعت ۱۶:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 31 گروه H : ژاپن – سنگال (ورزشگاه اکاترینبورگ) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 32 گروه H : لهستان – کلمبیا (ورزشگاه کازان) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۴ تیر [25 June]
بازی شماره 33 گروه A : اروگوئه – روسیه (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 34 گروه A : عربستان – مصر (ورزشگاه وولگوگارد) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 35 گروه B : ایران – پرتغال (ورزشگاه سارانسک) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 36 گروه B : مراکش – اسپانیا (ورزشگاه کالینینگراد) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۵ تیر [26 June]
بازی شماره 37 گروه C : دانمارک – فرانسه (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 38 گروه C : استرالیا – پرو (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 39 گروه D : آرژانتین – نیجریه (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 40 گروه D : کرواسی – ایسلند (ورزشگاه روستوف) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۶ تیر [27 June]
بازی شماره 41 گروه F : کره جنوبی – آلمان (ورزشگاه کازان) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 42 گروه F : مکزیک – سوئد (ورزشگاه اکاترینبورگ) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 43 گروه E : صربستان – برزیل (ورزشگاه اسپارتاک) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 44 گروه E : سوئیس – کاستاریکا (ورزشگاه نیژنی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۷ تیر [28 June]
بازی شماره 45 گروه G : انگلیس – بلژیک (ورزشگاه کالینینگراد) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 46 گروه G : پاناما – تونس (ورزشگاه سارانسک) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 47 گروه H : ژاپن – لهستان (ورزشگاه وولگوگارد) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 48 گروه H : کلمبیا – سنگال (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 


یک هشتم نهایی


۹ تیرماه [30 June]
بازی شماره 49 : فرانسه – آرژانتین (ورزشگاه کازان) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 50 : اروگوئه – پرتقال (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۱۰ تیرماه [1 July]
بازی شماره 51 : اسپانیا – روسیه (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 52 : کرواسی – دانمارک (ورزشگاه نیژنی نووگورود) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۱۱ تیرماه [2 July]
بازی شماره 53 : برزیل – مکزیک (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 54 : بلژیک – ژاپن (ورزشگاه روستوف) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۱۲ تیرماه [3 July]
بازی شماره 55 : سوئد – سوئیس (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 56 : کلمبیا – انگلیس (ورزشگاه اسپارتاک) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 


یک چهارم نهایی


۱۵ تیرماه [6 July]
بازی شماره 57 : اروگوئه – فرانسه (ورزشگاه نیژنی نووگورود) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 58 : برزیل – بلژیک (ورزشگاه کازان آره نا) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۱۶ تیرماه [7 July]
بازی شماره 59 : سوئد – انگلیس (ورزشگاه سامارا) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p
بازی شماره 60 : کرواسی – روسیه (ورزشگاه سوچی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 


نیمه نهایی


۱۹ تیرماه [10 July]
بازی شماره 61 : فرانسه – بلژیک (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p


۲۰ تیرماه [11 July]
بازی شماره 62 : کرواسی – انگلستان (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۲۲:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 


بازی رده بندی


۲۳ تیرماه [14 July]
بازی شماره 63 : بلژیک – انگلستان (ورزشگاه سن پترزبورگ) (ساعت ۱۸:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 


بازی فینال جام جهانی 2018 روسیه


۲۴ تیرماه ۹۷ [15 July]
بازی شماره 64 : فرانسه – کرواسی (ورزشگاه لوژنیکی) (ساعت ۱۹:۳۰) دانلود با کیفیت 720p

 

 

در صورت موجود نبودن زیرنویس فارسی اختصاصی از سایت زیرنویس ها کمک بگیرید!

  راهنمای خرید اشتراک دانلود

  کاربران عزیز توجه نمایید:

  تمامی لینک های مستقیم فقط برای کاربران ویژه قابل دسترسی هستند و برای دریافت کاربری ویژه باید هزینه اندکی به صورت ماهیانه پرداخت نمایید برای اطلاعات بیشتر و نحوه سفارش آنلاین و دریافت آنلاین اکانت از لینک زیر استفاده نمایید:

  پرداخت آنلاین


  آدرس یاب سایت باران فیلم با لینک مستقیم


  1- برای راحتی در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید
  2- برای مشاهده فیلم ها با کیفیت بالا به همراه زیرنویس از برنامه kmplayer استفاده کنید
  3- در صورت خرابی لینک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنید تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسیدگی میکنند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,